Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: Yabancı Diller

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 396

Mısır’da Feminizmin Öncüsü: Hüdâ Şa‘râvî

Merve SARİ

Milliyetçilik kavramı Fransız İhtilaliyle birlikte gün yüzüne çıkan bir kavram olup kısa sürede birçok ulusu etkisi altına alan toplumsal bir harekettir. Özgürlükleri için uluslar mücadele ederken o döneme kadar geri planda kalmış ve sindirilmiş kadınlarında mücadeleye katılmaları gerekmiş bu da beraberinde feminizmin gelişmesine katkı sağlamıştır. Mısır’da İngilizlerin işgaliyle başlayan bağımsızlık mücadelelerine erkeklerin yanında ilk defa kadınların katılması gündeme gelmişti. Bağımsızlık için yapılan gösterilerde, siyasi atılımlarda ön planda tutulan kadınların kazanılan zafer sonrasında eski hayatlarına dönmeleri beklenirken Hüdâ Şa‘râvî bu isteğe karşı çıkmıştı. Kurmuş olduğu Mısır Feminist Birliği ile Mısır’da kadın hak ve özgürlükleri için mücadele eden Hüdâ Şa‘râvî Mısır’daki feminizm hareketinin öncülerinden kabul edilmektedir. Hüdâ Şa‘râvî’nin feminizim yaklaşımı salt erkek düşmanı olmak değildir aksine feminizmden kastı cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürü ve baskıyı ortadan kaldırmaktır. Bu çalışmada kendi yazdığı anılar ışığında Hüdâ Şa‘râvî ve hayatı hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hüdâ Şa‘râvî, femizim, harem hayatı, müẕekkirâtî


Pioneer of Feminism in Egypt: Huda Shraawi

The concept of nationalism is a concept that came to light with the French Revolution and is a social movement that influenced many nations in a short time. While nations struggled for their freedom, women who had remained in the background and were suppressed until then had to join the struggle, which contributed to the development of feminism. It was the first time that women joined the struggle for independence that started with the British occupation in Egypt. Huda Shraawi opposed this demand while women, who were at the forefront of the demonstrations for independence and political breakthroughs, were expected to return to their old lives after the victory. Huda Shraawi who fought for women's rights and freedoms in Egypt with the Egyptian Feminist League she founded, is considered one of the pioneers of the feminism movement in Egypt. Hüdâ Şa‘râvî's approach to feminism is not merely to be an enemy of men, but rather to eliminate sexism, sexist exploitation and oppression from feminism.In this study, information was given about Huda Shraawi and her life in the light of her own memories.

Keywords: Huda Shraawi, feminism, harem life, müẕekkirâtî


154