Dergi Hakkında

  1. Anasayfa
  2. Dergi Hakkında

Dergimiz Hakkında

Odak ve Kapsam

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), sosyal bilimler alanında çalışan tüm uygulayıcılar, politika yapıcılar, profesyoneller ve araştırmacılar için bir araştırma kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. JoCReSS yayın kurulu, derginin ilgi alanı ile ilgili konularda teorik ve/veya uygulamalı araştırmaları kapsayan tüm yazıları davet etmektedir.

Yayın Sıklığı

JoCReSS hakemli, üç ayda bir ve açık erişimli çevrimiçi bir dergidir. Dergi yılda en az dört sayı yayınlamaktadır. 

Yayın Dili

Derinin yayın dilleri İngilizce ve Türkçe'dir. Ayrıca özel sayılarla farklı dillerde yayın yapılabilmektedir.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süresinde kör hakemlik yöntemi kullanılmaktadır. Kör hakemlik, bilimsel yayınların en yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem, bilimsel çalışmaların nesnel (objektif) bir şekilde değerlendirilme sürecinin temelini oluşturmaktadır ve birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, JoCReSS kapsamında gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

  • Kör Hakemlik: Tüm makalelerin değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakem yöntemini kullanmaktadır. Çift taraflı kör hakem yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.
  • İlk Değerlendirme Süreci: Gönderilen makaleler ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Uygun bulunan makaleler değerlendirmeleri için iki hakeme gönderilir.
  • Hakem Süreci: Makalelerin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre her makaleye hakem atanır. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır. Hakemlere makaleyi değerlendirmek üzere bir hafta süre verilir. Bir hakemin değerlendirme süresi en fazla üç kere uzatılır. Hakemlerin verilen sürede geri dönüş yapmaması halinde ilgili makaleye yeni hakem atanır. Hakemlerden veya editörlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından “düzeltme raporu” doğrultusunda bir hafta içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse tekrar düzeltme talep edebilir.
  • Hakem Raporları: Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. 
  • Mizanpaj, Dizgi ve Tasarım İşlemleri: Dergide makalelerin şekilsel bütünlüğü, okunabilirliği ve standartlar gereği tek tip ve eksiksiz bir sayfa düzeni ile baskı biçimini zorunlu kılar. Sayfa düzeni hazırlanmasına ilişkin maddi sorumluluk yazar(lar)a aittir. Makalelerin son düzeltmesini ve yayına hazır hale getirilmesini dergi sekreteryası yapmaktadır.
  • DOI Numarasının Verilmesi: Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Dergimizde yayınlanan her makale için DOI numarası verilmesi zorunludur. Kabul aşamasından sonra baskı hali hazırlanan makalelere yayın kurulu tarafından DOI numarası verilir.

İntihal/Benzerlik Politikası 

Yayınlanması için dergiye gönderilen her makale değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal/benzerlik konusunda yazar(lar) tarafından kontrol edilerek, intihal raporlarının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İntihal/benzerlik oranının tespitinde “iThenticate” veya "Turnitin" programlarının kullanılması önerilir. Kaynakça ve alıntılar çıkarıldıktan sonra intihal/benzerlik oranı %20'nin üzerinde çıkan makaleler değerlendirilmeye alınmadan yazarlarına gerekli düzeltmeleri yapmaları için iade edilir.

Açık Erişim ve CC Lisans

JoCReSS “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI’ ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. JoCReSS yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. JoCReSS bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır.

 

Huriye UÇAR

Yayın Kurulu Başkanı ve Baş Editör

sra.academic.publishing@gmail.com