Sık Sorulan Sorular

  1. Anasayfa
  2. Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Derginiz ulusal mı uluslararası mı değerlendirilmektedir?

JoCReSS uluslararası indekslerce taranan uluslararası statüde bir dergidir. Doçentlik ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında uluslararası hakemli statüde dergi olarak puanlanmaktadır.

2. Derginizdeki makalelere ulaşmak için herhangi bir ödeme yapmak gerekir mi?

JoCReSS “Açık Erişim” gereğince “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. BOAI’ ye göre  Açık Erişim (Budapest Open Access Initiative),  hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmaların internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Makaleleri kabul edilen yazarlar telif hakkının korunması ve Creative Commons Attribution License altında bulunan derginin haklarının korunması için çalışmalarında yer alan bilgilerin referans gösterilerek paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar. JoCReSS yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0) uygulamaktadır. JoCReSS bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır. Bu kapsamda kullanıcılar makalelere erişim için herhangi bir ücret ödemezler.

3. Derginize makale göndermek istiyorum. En yakın hangi sayıda yayınlanır?

JoCReSS çevrimiçi bir dergi olmasından dolayı hakem ve yayın sürecini tamamlayan makaleler sayının yayın tarihi beklenmeden, makalenin atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. Sayının yayın tarihi geldiğinde, ilgili sayı kesinleşir ve indekslere gönderilmek üzere makale yayınına kapatılır. Aynı zamanda bir sonraki sayı "Erken Görünüm" seçeneği ile makale yayınlamak üzere açılır ve yeni gelen makaleler bir sonraki sayı için "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanabilir. 

4. Derginizde Türkçe/İngilizce makale yayınlanmakta mıdır?

Derginin resmi dillerinin Türkçe ve İngilizce olmasından dolayı, her iki dilde de makaleler yayınlanmaktadır. Bununla birlikte gerekli durumlarda farklı dillerde özel sayılar da yayınlanabilmektedir.

5. Hakem süreci ne kadar sürmektedir?

Hakemlere bir makalenin değerlendirilmesi için bir haftalık süre verilmektedir. Her hakemin üç sefer süre uzatma hakkı bulunmaktadır. Bu bilgi çerçevesinde hakem sürecini hızlandırmaya yönelik gerektiğinde hakemlerle belirli periyotlarda değerlendirmesine herhangi bir müdahalede bulunulmadan iletişim kurulmaktadır. 

6. Makalenin intihal/benzerlik oranı en fazla kaç olmalıdır?

Makalelerin intihal/benzerlik oranının %20'den fazla olmaması istenmektedir. Eğer bu orandan fazla bir benzerlik varsa, makale değerlendirmeye alınmadan yazara iade edilir.

7. Yazarlardan herhangi bir ücret alınmakta mıdır?

Gönderilen  makalelerden DOI alım maliyetleri, internet alan ücretleri, yazılım şirketi giderleri, tasarım/mizanpaj işlemleri, vergi ve yasal yükümlülükleri karşılamaya yönelik makale başına 400,00 TL yazar katılım payı alınmaktadır. Dergimizin herhangi bir kurumun/kuruluşun desteğini almadan akademik yayıncılık yapıyor olmasından dolayı bu tutar ortaya çıkmaktadır. 

8. Bir sayıda en fazla kaç makalem yayınlanabilir?

Bir yazarın bir sayıda en fazla iki makalesinin yayınlanmasına müsaade edilmektedir. Eğer ikiden fazla makalesi hakem sürecini tamamlarsa, ikinci makalesinden sonraki makaleleri doğrudan bir sonraki sayıda yayınlanmak üzere planlamaya dahil edilir.