Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 123

Hilal KARAVAR ÖZ

Birinci Meclis İçindeki Tartışmalar ve Halk Fırkası'nın Kuruluş Süreci

Makale'de I. Meclis içinde yer alan I. ve II. Grubun tartışmalarına yer verilmiştir. Bilindiği üzere özellikle I. Meclis’in içerisinde önemli bir yer tutan muhalifler 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasından sonra özellikle Lozan Görüşmelerinde muhalefetin dozunu arttırmıştır. Mücadelenin kazanılmasının ardından particilik faaliyetlerinin artmaya başlaması üzerine Müdafaa-i Hukuk Grubunun da siyasi bir parti olarak ad değiştirmesine karar verilmiştir. Çünkü siyasal bir örgüt olan partiye dayanmadan örgütleşme gerçekleştirilemez. Toplumu yönlendiremez. Bu makalede Kurtuluş Savaşından Lozan Görüşmelerine kadar geçen sürede Meclis içi muhalefet konusu irdelenerek Cumhuriyet Halk Fırkasının kuruluş süreci incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: I. Grup, II. Grup, Lozan, Ali Şükrü Bey, Başkomutanlık, Seçim Yasası


Discussions in the First Assembly and the Establishment Process of the People's Party

The article contains discussions within the first Assembly. In the Assembly, especially the Lausanne negotiations and the removal of the reign was discussed. The acceleration of the activity of particlise accelerated the establishment of the People's Party. Because organization can not be realized without relying on a political organization. It can not lead society. In this article, during the period between Liberation War and the Lausanne negotiations, the issue of the opposition within the Assembly was examined and the constitutional process of the Republican People's Party was examined.

Keywords: First group, Second group, Lausanne, Mr. Ali Şükrü, Election law


157