Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: Felsefe

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 43

Belirlenmiş Düşüncenin Tahakkümünden Özgün Düşüncenin Yaratıcılığına Alternatif Bir Söylem Olanağı, Felsefe ve Mizah

Serdar SAYGILI

İnsan, akıl gücü sayesinde yaşadığı evreni, dünyayı, doğayı ve kendi varlığını anlamlandırmaya çalışan, kendi inanç ve değerler sistemini inşa eden, kültürler üreten ve medeniyetler kuran özel bir varlıktır. Bu özel varlık, var olduğu günden bu yana bir hakikat arayışı içerisinde olmuştur. Bu hakikat arayışında, felsefe ve mizah adı verilen iki farklı anlam dünyası meydana getirmiştir. Bu anlam dünyalarından felsefe, evrende, dünyada ve toplumda olup bitenlere eleştirel bir biçimde bakmak, var olan hakikati görebilmek ve hakikat hakkında doğru bilgi edinebilmek anlamına geldiği söylenebilir. Mizah ise hakikat arayışını kültürel doku içerisinde güldürü eylemiyle ortaya koymaya çalışan bir disiplin olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda felsefe ve mizah, insanın hakikat arayışında yaşadığı dönemin düşünce biçimini, değer yargılarını ve inanç sistemini bir araç olarak kullanır. Bu süreçte var olduğu kültür ve uygarlığın anlam sınırlarını aşarak insanların gerçeğe farklı bir paradigmadan bakmalarına imkân verir. Böylece insanları derin dogmatik uykularından uyandırarak gerçeğe bir adım daha yaklaşmalarına olanak sağlar.

Anahtar Kelimeler: İnsan, Kültür Felsefe, Mizah, Hakikat


Philosophy and Humor, Possibility of Statement an Alternative to the Creativity of thought Unigue from the Domination of the thought Determined

Human is a private entity who tries to make sense its existence and the nature, the world, universe thanks to mind power and who builts on value and belief system and who founds civilization and produces cultures. This private entity has been in search of a reality to today this day exist. In thesearch of truth has created the world of meanings different two called as of humor and philosophy. It is said to mean that the philosophy of the world this meaning to get accurate information about them to see things existing and look at the form of critically to happening in society and in the world, in the universe. The concept of humor can be defined as a discipline trying to demonstrate the seeking of reality as an action comedy inside of cultural structure. In this context philosophy and humor, use the belief and values system and mindset of the period existing in seeking the truth of man as a tool. In this process, It enables the people to look from a different paradigm to truth of people by exceeding the limit meaning of civilization and culture. Thus it allows the people to get one step closer to reality by arousing from their deep dogmatic sleep.

Keywords: Human, Cultura, Philosophy, Humor, Reality


76