Yazarlara Bilgi

  1. Anasayfa
  2. Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Telif Hakkı

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) kapsamında yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı "SRA Academic Publishing" yayıncısına devredilmiş sayılır. Yayınlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayımlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmadan, tamamı veya bir kısmı herhangi bir yolla çoğaltılamaz. Dergide yer alan yazılar, resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından ancak, kaynak gösterilmek suretiyle alıntılanabilir. Resim, tablo, şekil ve benzerlerinin çoğaltılması için gerekli iznin sağlanması yazarın sorumluluğundadır.

  

Açık Erişim Beyanı

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) , akademik çalışmalarda açık erişime bağlılığını ifade eder. Dergimizde yayımlanan bütün makale ve diğer eserlere ulaşım yayın tarihinden itibaren açıktır. Makale ve benzer eserleri indirerek kullanmak isteyenlerden hiçbir biçimde ücret talep edilmez.

Dergimiz, açık erişim beyanı ile Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından önerilen tanımı kabul etmektedir:

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.

"SRA Academic Publishing" bünyesindeki Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) yayınanmış olan tüm fikri eserleri, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) bilimsel araştırmaları kamuoyuna ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.