Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Grafik Tasarım

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 113

Farklı Disiplinlerdeki Grafik Tasarım Dersi Almış Olan Öğrencilerin Hedef Kitle ve Renk Konuları Hakkındaki Farkındalık Düzeyi: “Korku ve Çizgi Film Afişi Örneği”

İbrahim Gökhan CEYLAN ,Hatice BAHATTİN CEYLAN,Özlem MANSUROĞLU

Tasarım sürecinde tartışmasız dikkat edilmesi gereken konulardan birisi, tasarlanan ürünün tüketiciye kısa ve etkili yoldan ulaşabilmesini sağlamaktır. Birçok tasarım ürünü gibi kitlesel iletişim araçları içerisinde yer alan film afişleri de bu kaygı ile tasarlanmalıdır. Bilgilendirme, tanıtma ve satışı artırma amacı ile hazırlanan afişler, izleyiciyi metrelerce öteden kendisine çekebilen sanatsal ürünler haline dönüştüğünde başarılı sayılabilmektedir. Dolayısıyla film afişi tasarımına başlamadan önce, aynı türdeki, filme başarı sağlayan afişlerin referans alınması, filme ilgi gösteren hedef kitlenin renk tercihinin dikkate alınarak irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, farklı iki türdeki ( çizgi film ve korku) film afişleri, kullanılan renk tercihleri ve hedef kitlenin aşina olduğu renk türleri incelenmiş olup, Grafik tasarım dersi almış öğrencilerin, bu afişler için tercih ettiği renkler analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonunda katılımcıların, hedef kitlenin renk tercihlerinin tasarım aşamasındaki önemi konusunda fikir sahibi olmalarına karşın, renkleri gruplandırma konusunda bir takım eksiklerinin olduğu tespit edilmiş olup, aldıkları tasarım dersleri boyunca, mutlak suretle renk bilgisi, renklerin psikolojik etkileri ve hedef kitlenin renk tercihlerinin tespiti konusunda bilgilendirilmelidirler. Aksi takdirde tasarlanan film afişlerinde mesaj doğru iletilmediğinde ve hedef kitle ile ortak noktada buluşulamadığında, aradaki köprü zarar görmüş olacak, filme beklenen ilgi sağlanamadığında harcanan para, zaman ve emeğin karşılığında, yapım şirketi hem maddi hem de manevi zarara uğramış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Afiş, Hedef Kitle, Renk Eğitimi


Level of Awareness on Target Groups and Color Topics of the Students from Different Disciplines who Took a Graphic Design Class: “An Example of Scary Movie Poster and Cartoon Poster”

One of the most important points to be considered in the design process is to ensure that the designed product can reach the consumer in a short and effective way. Movie posters being in the category of mass media like many design products should be designed with this concern. The posters designed for informing, introduction and sale can be considered to be successful only if they turn into artistic products which can attract attention of its audience even from meters away. Therefore; before starting to design a movie poster, one should take the movie posters of the same type of movies which led them to success as the reference and address them by taking the color preference of target group having interest in the movie into consideration. This study examines the movie posters of two different types of movies (cartoons and scary movies), colors preferred for the posters, color types which the target group is familiar with and analyzes color preferences of students who took a graphic design class. At the end of this research, it was found that the class participants have ideas about the importance of color preferences of the target group at the design phase, but they have some insufficiencies in grouping the colors; so, they should be informed about chrominance, psychological effects of colors and determination of the color preferences of the target group during the design classes. Unless the message of the movie posters designed is conveyed accurately and if the designer and the target group fail to meet on a common ground, the bridge in the middle will be damaged, and if the movie does not capture the expected interest of the audience the production company will suffer both material and moral losses due to the money, time and effort invested in the movie.

Keywords: Graphic Design, Poster, Target Audience, Color Education


111