Journal of Current Research on Social Sciences (JoCReSS) - ISSN: 2547-9644

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Satış Birimi Reorganizasyonu ve Demografik Farklılıklar: Telekomünikasyon Sektöründe Satış Gücü Organizasyonlarında Bir Uygulama
(Reorganization of the Sales Department and Demographic Differences: An Evidence from Sales Force Organizations in Telecommunications Sector )

Satış Birimi Reorganizasyonu ve Demografik Farklılıklar: Telekomünikasyon Sektöründe Satış Gücü Organizasyonlarında Bir Uygulama

 
Yazar : Funda DEMİRCAN  Türker TUĞSAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 245-264
DOI Number: :
Cite : Funda DEMİRCAN Türker TUĞSAL, (2019). Satış Birimi Reorganizasyonu ve Demografik Farklılıklar: Telekomünikasyon Sektöründe Satış Gücü Organizasyonlarında Bir Uygulama. Journal of Current Researches on Social Sciences, 9 (1), p. 245-264. Doi: .
    


Özet

Satış gücü yönetimi ve satış birimi reorganizasyonunun satış gücü performansına etki edebileceği problemi, tezin konusunu oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini Türkiye telekomünikasyon sektörü satış birimi çalışanları; örneklemini ise sektörde faaliyet gösteren bir şirketin büyük ölçekli müşterilere hizmet veren satış biriminin tüm çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre; örgüt içi faktörler incelendiğinde mesleki bilgi ve beceri, sektörel tecrübe ve marka bilinirliği ile iletişim ve ikna kabiliyeti satış biriminin en güçlü yönleri olarak görülmektedir. Sonuç olarak; yapılan işin niteliğine ve sektörün gerekliliklerine uygun olarak reorganizasyon yapılması ve satış gücünün doğru yönetilmesi, satış gücü performansını olumlu etkileyebilmektedir.Anahtar Kelimeler
Satış Gücü, Organizasyon Yapısı, Değişim, Reorganizasyon.

Abstract

The problem of sales force management and sales unit reorganization which may affect sales force performance constitutes the subject of the thesis. The universe of study Turkey's telecommunications sector sales unit employees; the sample is composed of all employees of a company operating in the sector, serving to large-scale customers. According to the research findings; when the factors within the organization are analyzed, the professional knowledge and skills, sectoral experience and brand awareness, communication and persuasion ability are seen as the most powerful aspects of the sales unit. As a result; in accordance with the nature of the work and the requirements of the sector, reorganization and proper management of the sales force can affect the performance of sales force positively.Keywords
Sales Force, Organizational Structure, Change, Reorganization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Makale Kabulü Sürmektedir
    • Dergimizin makale kabulü sürekli açıktır. Hakem süreci tamamlanan makaleler erken görünüm seçeneği ile sayı yayın tarihi beklenmeden yayınlanmaktadır.
    • Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. 
    • Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.


Adres : http://www.jocress.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri